Green deal - Elektrische Aandrijfsystemen

Energie en kostenbesparing

Aandrijfsystemen zijn van levensbelang voor de industrie: zij zorgen voor alle beweging van pompsystemen, transportbanden, ventilatoren, en productielijnen. Hiervoor is veel energie nodig, bijna 2/3 van het totale industriële elektriciteitsverbruik.

Optimalisatie van deze systemen levert forse kostenbesparingen op en een efficiëntere en betrouwbaardere productie.

Green Deal Event 2015

Op 8 december vond het Green Deal Aandrijvingen Event 2015 plaats, de afsluiting van 3 jaar Green Deal.


Locatie: Schiphol Centrum.


De Green Deal EEA is officieel afgesloten met een aantal sprekers, en voorbeelden uit de bedrijfspraktijk van Schiphol Groep en anderen.

EZ heeft de eindrapportage oficieel in ontvangst genomen.

EEMODS 2015

Green Deal Efficiente Elektrische Aandrijfsystemen op EEMODS 2015.


In September 2015 zijn resultaten van de Green Deal EEA gepresenteerd op het internationale congres EEMODS te Helsinki. Voor meer informatie, zie hier