Green deal - Elektrische Aandrijfsystemen

Energie en kostenbesparing

Aandrijfsystemen zijn van levensbelang voor de industrie: zij zorgen voor alle beweging van pompsystemen, transportbanden, ventilatoren, en productielijnen. Hiervoor is veel energie nodig, bijna 2/3 van het totale industriële elektriciteitsverbruik.

Optimalisatie van deze systemen levert forse kostenbesparingen op en een efficiëntere en betrouwbaardere productie.

Green Deal Event 2015

Op 8 december vindt het Green Deal Aandrijvingen Event 2015 plaats.


Locatie: Schiphol Centrum.


De Green Deal EEA zal officieel worden afgesloten met een aantal sprekers, met voorbeelden uit de bedrijfspraktijk van Schiphol Groep en anderen.

En EZ zal de eindrapportage oficieel in ontvangst nemen.


Aanmelden kan hier!

EEMODS 2015

Green Deal Efficiente Elektrische Aandrijfsystemen op EEMODS 2015.


In September 2015 zijn resultaten van de Green Deal EEA gepresenteerd op het internationale congres EEMODS te Helsinki. Voor meer informatie, zie hier