Motor Systems Tool - MST Dit is een merkonafhankelijke rekentool, waarmee het hele aandrijfsysteem kan worden doorgerekend op efficiency en energieverbruik. U kunt 2 systemen met elkaar vergelijken, bestaand en nieuw systeem, op basis van eigen gegevens ofwel het rekentool de IEC en ISO gegevens per component laten gebruiken. Het rekentool vergelijkt de algehele efficiëntie van het systeem voor de start en eind-situatie. Het Motor Systems Tool is ontwikkeld door het Danish Technological Institute, onder de vlag van IEA 4E EMSA. U kunt het tool gratis downloaden via www.iea-4e.org/emsa/ (versie september 2021). U kunt daar ook enkele rekenvoorbeelden vinden.

DTI Hydracalc Een tweede rekentool in de familie van gereedschappen van IEA 4E EMSA is een rekentool voor hydraulische systemen. Het is een tool die alle mogelijke regelstrategieën voor een cyclische hydraulische installatie evalueert en de beste oplossing berekent in termen van motor- en pompdimensionering voor de best mogelijke efficiëntie. Ook te vinden via www.iea-4e.org/emsa/

 

Drie eenvoudige rekentools (excel-based) voor analyse en selectie van aandrijvingen (uit het Pilot Auditprogramma)

Quickscan van het besparingspotentieel - SOTEA (voor een indicatie van het potentieel op fabrieksniveau). Dit Excel-tool geeft een schatting van het aandeel elektrische aandrijvingen in het elektriciteitsverbruik en maakt een eerste berekening van het besparingspotentieel, gebaseerd op enkele kenmerk van het bedrijf, het elektriciteitsverbruik en -kosten. Download: SOTEA (V2 - juli 2019)

Selectietool aandrijfsystemen - ILI (op basis van systeem kenmerken en prioriteiten). Dit tool creëert een systematische lijst van elektrische aandrijfsystemen van een bedrijf, voor een eerste analyse van de energie-efficiëntie van de elektrische aandrijvingen en rangschikt deze op basis van hun potentiële besparingen. Download: ILI

Standaard Test Rapport STR (testresultaten met 0 en 1 situatie). Met dit Excel-tool maakt u een gedetailleerde analyse van de verbeteringen van een motorsysteem. Het gebruikt meetgegevens om de potentiële energiebesparing en terugverdientijd te berekenen. Download: STR