Quickscan van het besparingspotentieel - SOTEA (voor een indicatie van het potentieel op fabrieksniveau). Dit tool berekent op basis van het aandeel elektrische aandrijvingen in het elektriciteitsverbruik het besparingspotentieel, gebaseerd op enkele kenmerken van het bedrijf, het elektriciteitsverbruik en -kosten. Download: SOTEA (v2 - juli 2019)

Selectietool aandrijfsystemen - ILI. Dit tool creëert een systematische lijst van elektrische aandrijfsystemen van een bedrijf, waarmee een eerste analyse van de energie-efficiëntie van de elektrische aandrijvingen kan worden opgesteld en rangschikt deze op basis van hun potentiële besparingen met IE4-motoren en toerenregeling. Download: ILI

Standaard Test Rapport - STR (testresultaten met 0 en 1 situatie). Met dit tool maakt u een gedetailleerde analyse van de verbeteringen van een motorsysteem, en kunt u diverse optimalisatie doorrekenen. Op basis van meetgegevens worden energiebesparing en terugverdientijd berekend. Download: STR

Motor Systems Tool - MST. Dit is een merk-onafhankelijk rekentool, waarmee het hele aandrijfsysteem kan worden doorgerekend met de belasting in de tijd en bijhorende efficiencies. U kunt per component eigen waarden invoeren of het tool met de IEC en ISO gegevens laten rekenen. Het tool vergelijkt de algehele efficiëntie van het systeem voor de start en eind-situatie. Het Motor Systems Tool is ontwikkeld door het Danish Technological Institute. Download via www.motorsystems.org (versie juli 2019).